HR beleid op de kaart zetten

Opdracht gekregen gericht op analyse van de huidige en gewenste informatie en/of situatie met betrekking tot de HR thema’s. Resultaat van dit rapport zal zijn dat op basis van de analyse en mogelijke actiepunten het verdere HR beleid stapsgewijs op de kaart gezet kan worden alsmede de daarbij noodzakelijke procesinrichting.