Presentatie Raad van Toezicht – Neerzetten HR beleid

Op 5 januari 2017 een presentatie gegeven aan de Raad van Toezicht van mijn opdrachtgever. Aan de hand van bijgevoegde mindmap “Neerzetten HR-Beleid” de voortgang besproken met betrekking tot:

de koers van de organisatie en het verankeren van deze koers;
de (her)inrichting en/of implementeren van de noodzakelijke (HR) instrumenten en de noodzakelijke koppelingen hiertussen;
de HR vraagstukken zoals: organisatieontwikkeling, HR personeelsplanning, groei, arbeidsvoorwaarden en functieprofielen, belonen en beoordelen;
Management-, stuurinformatie.

Momenteel zitten we in de afrondende fase. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit proces of … Lees meer.

Nieuwsbrief loonheffingen 2017

De belastingdienst heeft de nieuwsbrief loonheffingen 2017 gepubliceerd.

12 april – Webinar Belastingdienst voor opdrachtgevers afschaffing VAR

Vanaf 1 mei verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Op 12 april van 11:00 – 12:00 uur organiseert de belastingdienst een webinar voor opdrachtgevers. Lees meer over de VAR verdwijnt op de site van de belastingdienst.

Website in de lucht

De voorbereidingen van de website zijn klaar. Vandaag definitief de “lucht” in.

Subsidiecalculator

Handig voor werkgevers bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor financiële voordelen.  Met de subsidiecalculator kunt u achtergrondinformatie krijgen over de subsidies en regelingen over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.
Bron: http://www.subsidiecalculator.nl

HR beleid op de kaart zetten

Opdracht gekregen gericht op analyse van de huidige en gewenste informatie en/of situatie met betrekking tot de HR thema’s. Resultaat van dit rapport zal zijn dat op basis van de analyse en mogelijke actiepunten het verdere HR beleid stapsgewijs op de kaart gezet kan worden alsmede de daarbij noodzakelijke procesinrichting.